Όροι & Προυποθέσεις

Δημοσιεύτηκε: 10-09-2020 | Όροι & Προυποθέσεις

Όροι & Προυποθέσεις.

1 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1.1

Αυτοί οι όροι χρήσης (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό) σας ενημερώνουν για τους όρους χρήσης με τους οποίους μπορείτε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας www.apagio.gr (η «Ιστοσελίδα»), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Η χρήση του ιστότοπου περιλαμβάνει πρόσβαση, περιήγηση ή εγγραφή για χρήση του ιστότοπου.

1.2

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, καθώς αυτοί θα ισχύουν για τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτού για μελλοντική αναφορά.

1.3

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

2 ΑΛΛΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΟΡΟΙ

2.1

Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, όλοι αυτοί ισχύουν και για τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς:

 • Η Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συναινείτε σε αυτήν την επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε από εσάς είναι ακριβή.
 • Η Πολιτική μας για την Αποδεκτή Χρήση, η οποία καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τις απαγορευμένες χρήσεις του Ιστότοπου. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτήν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.
 • Η Πολιτική μας για τα cookie, η οποία καθορίζει πληροφορίες σχετικά με τα cookie στον Ιστότοπο.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣ

3.1

Ο Ιστότοπος λειτουργεί από την Apagio Analysis, μια ανώνυμη εταιρεία ("Εμείς"). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα με αριθμό εταιρείας ******* και έχουμε την έδρα μας στο ***** Greece. Η κύρια διεύθυνση συναλλαγών μας είναι ****. Ο αριθμός ΑΦΜ μας είναι ************.

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

4.1

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Ελέγξτε αυτήν τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να παρατηρήσετε τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

5.1

νδέχεται να ενημερώνουμε τον Ιστότοπο κατά καιρούς και ενδέχεται να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε.

5.2

Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα ή παραλείψεις.

6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

6.1

Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, θα είναι πάντα διαθέσιμος ή χωρίς διακοπές. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται προσωρινά. Μπορούμε να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου χωρίς ειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για εσάς εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

6.2

Είστε υπεύθυνοι για να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

6.3

Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

7.1

Είμαστε ο κάτοχος ή ο δικαιοδόχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

7.2

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τον Ιστότοπο για προσωπική σας χρήση και μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή άλλων ατόμων στον οργανισμό σας σε περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο.

7.3

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

7.4

Η κατάστασή μας (και αυτή των αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών περιεχομένου στον Ιστότοπο πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

7.5

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κανένα μέρος του περιεχομένου στον Ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να συνάψετε συμφωνία μαζί μας ως Εξουσιοδοτημένος Χρήστης ή να λάβετε με άλλο τρόπο άδεια για να το πράξουμε από εμάς ή τους αδειούχους μας.

7.6

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο θα σταματήσει αμέσως και πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

8. ΟΧΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8.1

Το περιεχόμενο στον Ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν προορίζεται να αντιστοιχεί σε συμβουλές στις οποίες πρέπει να βασίζεστε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν λάβετε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του περιεχομένου στον Ιστότοπο.

8.2

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στον Ιστότοπο, δεν κάνουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο στον Ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ

9.1

Τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια ή από απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

9.2

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εξαιρούμε όλους τους όρους, τις εγγυήσεις, τις δηλώσεις ή άλλους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, ρητή ή σιωπηρή.

9.3

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, που προκύπτει από ή σε σχέση με:

 • χρήση ή αδυναμία χρήσης του Ιστότοπου. ή
 • χρήση ή εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον Ιστότοπο. λάβετε υπόψη ότι συγκεκριμένα, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για:
  • απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρήσεων ή εσόδων
  • διακοπή των επιχειρήσεων
  • απώλεια αναμενόμενων εξοικονομήσεων
  • απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών, καλή θέληση ή φήμη ή
  • οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά.

9.4

Αυτός ο Ιστότοπος προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση και απαγορεύεται εντελώς η πρόσβαση στον Ιστότοπο ως «καταναλωτής». Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ιό, κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς. ή στη λήψη οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτό.

9.5

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που συνδέονται στον Ιστότοπο. Τέτοιοι σύνδεσμοι δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από εμάς αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από εσάς.

10. ΙΟΙ

10.1

Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς.

10.2

Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας των πληροφοριών σας, των προγραμμάτων υπολογιστών και της πλατφόρμας ώστε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

10.3

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση της Ιστοσελίδας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπος ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένη στον Ιστότοπο. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον Ιστότοπο μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας διανομής επίθεσης άρνησης υπηρεσίας. Παραβιάζοντας αυτήν τη διάταξη, θα διαπράγατε ποινικό αδίκημα βάσει του Νόμου περί Κατάχρησης Υπολογιστών 1990. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παράβαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα θα παύσει αμέσως.

11. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

11.1

Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν την εκμεταλλεύεται. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή έγκρισης από την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς τον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει. Ο Ιστότοπος δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανένα άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο για οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

11.2

Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση περιεχομένου στον Ιστότοπο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας.

12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

12.1

Όταν ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

13.1

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

14.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

14.1

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλώ στείλτε μας e-mail στο info@apagio.gr